Tarnowskie Góry, Wyszyńskiego 85
Strzebiń k/Lublińca, Lubliniecka 38

Nasz zespół

dr n. med., lek.dent. Jerzy Pachoński

Po ukończeniu Śląskiej Akademii Medycznej w roku 1968 rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Śl.A.M. w Zabrzu, uzyskując w roku 1976 specjalizację z protetyki stomatologicznej, a w 1980 tytuł doktora nauk medycznych oraz stanowisko adiunkta. Do roku 2004 kształcił studentów i prowadził wiele kursów doszkalających dla specjalizujących się lekarzy stomatologów, doprowadzając ponad trzydziestu do uzyskania specjalizacji z protetyki stomatologicznej oraz stomatologii ogólnej. Wygłaszał referaty na licznych zjazdach i sympozjach Sekcji Protetyki Stomatologicznej i Ogólnopolskich Kongresach Stomatologicznych. Ostatni rok swojej pracy na uczelni przepracował w nowoutworzonej Katedrze Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Zabrzu.

Od roku 1973 jest też wykładowcą na wydziale techniki dentystycznej w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu ( obecnie Medyczna Policealna Szkoła woj. śląskiego ). Jest współautorem ogólnopolskich programów nauczania przedmiotów zawodowych na wydziałach techniki dentystycznej.

Przez 33 lata był członkiem Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pełniąc funkcje skarbnika, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, co zostało uhonorowane przyznaniem wszystkich kolejnych wyróżnień PTS tjk. odznaki brązowej, srebrnej i złotej oraz najwyższej ( którą posiadają tylko trzy osoby w województwie śląskim ) czyli Bene Meritus. Będąc przewodniczącym PTS współuczestniczył w tworzeniu Izb Lekarskich, w których był przez dwie kadencje członkiem Zespołu Orzekającego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Jest członkiem wielu towarzystw stomatologicznych i komisji tworzących programy nauczania, dokształcania i egzaminowania stomatologów i techników dentystycznych. Nadal służy pacjentom i lekarzom swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.