Tarnowskie Góry, Wyszyńskiego 85
Strzebiń k/Lublińca, Lubliniecka 38

Nasz zespół

Dr n. med., lek. stom. Marek Pachoński

kierownik N.Z.O.Z. „Pachońscy Dental Clinic”

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach którą ukończył w 2000 roku. Należał do Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, czego efektem były dwie publikacje w Annales Academiae Medicae Silesiensis. W trakcie studiów przyznane mu zostało stypendium naukowe za dobre wyniki w nauce. Jest współautorem 6 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach stomatologicznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Głównym obszarem jego działań jest stomatologia estetyczna. Oprócz protetyki ( w 1994 roku ukończył wydział techniki dentystycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zabrzu z wynikiem celującym ) zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją i chirurgią. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, aby spełnić najwyższe oczekiwania pacjentów. Zdobyta wiedza i doświadczenie zapewnią Państwu leczenie na najwyższym poziomie.

Wywodzi się z rodziny, w której zawód ten stał się już tradycją pokoleniową, ponieważ był on pasją i jego dziadka (lek. stom. Zdzisław Pachoński – Bielsko-Biała) i ojca ( dr n. med., lek. stom. Jerzy Pachoński – Zabrze). Również siostra jego ojca cieszyła się dużym uznaniem swoich pacjentów ( lek. stom. Barbara Pachońska-Tomala – Bielsko-Biała) oraz Jej mąż ( lek. med. Szymon Tomala – Bielsko-Biała). Lekarzem o specjalności laryngologicznej był stryj Zdzisława ( dr med. Antoni Pachoński – Kraków), którego nazwisko wymieniane jest w starych podręcznikach medycznych do nauki laryngologii, jako autora badań i metod leczenia „twardzieli nosa”.